ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Η έλλειψη εκπαιδεύσεων σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, αλλά και τα συνεχή ατυχήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας, όπως και όλη την χώρα, μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε το τμήμα αυτό, που σκοπό έχει να συνεισφέρει στο μέτρο του δυνατού, στην αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και στην απόκτηση ορθής οδηγικής συνείδησης των οδηγών της πόλης μας (κυρίως των νέων), μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων αλλά και συνεργασιών με άλλους φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
 

Μελλοντικός Στόχος
 Η δημιουργία σύγχρονου πάρκου κυκλοφορικής αγωγής στην πόλη των Μεγάρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου