ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ

ΤΑ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ (ΔΩΡΕΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΤΟ 2008)
ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ (ΔΩΡΕΑ COSMOTE ΚΑΙ ΜΕΓΑΡEΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ 2010)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
(ΙΟΥΛΙΟΣ 2010)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΔΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ)