ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Ρήγας Μελέτιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πέττα Ακριβή


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κατερινίτσας Αντώνιος


ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Νάστος Παναγιώτης
 
ΤΑΜΙΑΣ:
Χαλόφτης Δημήτριος


ΕΦΟΡΟΣ:
Κακαγής Σπυρίδωνας
 
ΜΕΛΗ:
Κατερινίτσας Δημήτριος 
Μωραΐτου Αναστασία
Πέτρου Νικόλαος