ΙΔΡΥΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ

  • Ο Αθλητικός Όμιλος ''ΚΟΥΡΟΣ''  Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων, ιδρύθηκε το 1997 με την υπ' αριθμό 3086/97 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών.
  • Αναγνωρίστηκε ως Φίλαθλο Σωματείο την 12/5/1998 με την υπ' αριθμό Γ/267 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
  • Εντάχθηκε στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με την υπ' αριθμό 2610 τις 2/8/2001 απόφασή της και κατέχει τον κωδικό αριθμό 33 στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΕΠΟΠ).
  • Είναι τακτικό Μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.) σύμφωνα με την υπ' αριθμό 3603 τις 23/8/1999 απόφασής της.
  • Διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με την 77/10-1-09 απόφαση του Δ.Σ.
  •  Είναι ιδρυτικό μέλος της υπό ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης (ΠΟΕΟΔΔ) και μέλος του προσωρινού Διοικητικού της Συμβουλίου .